Barnesabbatsskole

Hver lørdag kl. 10.00 – 11.00

Barnesabbatsskolen er en ukentlig bibeltime for barn og unge i alderen 0-16 år. Her er det bibelhistorier, formingsaktiviteter og lek. Barna deles inn i grupper etter alder: 0-5 år, 6-9 år og 10-13 år.

Barnesabbatsskolen gir barna trosopplæring. Vi bruker Gracelink som ressurs, og barnehefte kan du kjøpe hos Norsk bokforlag.

Barnesabbatsskolen er et SABU lokallag.

Lyst til å bli med? Velkommen!

Bibeltime for ungdom og voksne

Ukas høydepunkt hver lørdag fra 10.00 – 11.00

Vårt bibelstudium, eller sabbatsskole som vi kaller det, er noe bibelinteresserte virkelig bør prøve.

Velkommen til gudstjeneste

Hver lørdag formiddag kl. 11:15!

Gudstjenesten på sabbaten (lørdag) er en feiring av at vi er skapt, at vi kommer fra en Gud som ville ha oss, for vi ble ikke til ved en tilfeldighet, men ved Guds vilje.

Vårt ønske og mål med gudstjenesten er å tjene Gud og gi Han anerkjennelse for den Han er, hva Han gjør og har gjort.

Velkommen til fellesskap!

Barnesabbatsskole

Hver lørdag kl. 10.00 – 11.00

Barnesabbatsskolen er en ukentlig bibeltime for barn og unge i alderen 0-16 år. Her er det bibelhistorier, formingsaktiviteter og lek. Barna deles inn i grupper etter alder: 0-5 år, 6-9 år og 10-13 år.

Barnesabbatsskolen gir barna trosopplæring. Vi bruker Gracelink som ressurs, og barnehefte kan du kjøpe hos Norsk bokforlag.

Barnesabbatsskolen er et SABU lokallag.

Lyst til å bli med? Velkommen!

Bibeltime for ungdom og voksne

Ukas høydepunkt hver lørdag fra 10.00 – 11.00

Vårt bibelstudium, eller sabbatsskole som vi kaller det, er noe bibelinteresserte virkelig bør prøve.

Velkommen til gudstjeneste og fellesskap

Hver lørdag formiddag kl. 11:15!

Gudstjenesten på sabbaten (lørdag) er en feiring av at vi er skapt, at vi kommer fra en Gud som ville ha oss, for vi ble ikke til ved en tilfeldighet, men ved Guds vilje.

Vårt ønske og mål med gudstjenesten er å tjene Gud og gi Han anerkjennelse for den Han er, hva Han gjør og har gjort.

Velkommen til fellesskap!