Opptak av talen ved speidervigselsgudstjenesten 30. april 2011.