Opptak av andakten på skolegudstjenesten 21. september 2013.