Opptak av talen på festgudstjenesten 17. mai 2011.