Opptak av talen den 12. januar 2013 i Adventkirken Tromsø.