Opptak av talen på gudstjenesten i Adventkirken i Tromsø 14. sept. 2013.