Opptak av talen i Adventkirken i Tromsø 13. aug. 2011.