Opptak av talen i Adventkirken Tromsø 12. april 2014.