Opptak av talen på nattverdsgudstjenesten i Adventkirken i Tromsø 17. september 2011.