Pastor Tom Angelsen taler over tekster i Paulus brev til Filipperne. Paulus og Silas var ikke vanlige fanger, for midnatt sang de lovsanger og priste Gud.