Opptak av tale/andakt ved skolegudstjeneste 7. mai 2011.