Talen er en del av en serie bibelske portretter. Junia var en kvinne som av Paulus ble høyt ansett som apostel. Hun er kun nevnt i ett vers i slutten av Romerbrevet. Opptaket ble gjort på gudstjenesten i Adventkirken i Tromsø sabbaten 12. oktober 2013.