Opptak av talen på gudstjenesten i Adventkirken i Tromsø 5. oktober 2013. Talen er en del av en serie bibelske portretter fra Det gamle testamentet.