Opptak av talen ved Gudstjenesten i Adventmenigheten i Tromsø 15. okt. 2011.