Opptak av talen i Adventkirken i Tromsø 5. mai 2012.