Opptak av talen 2.3.2013 med utgangspunkt i teksten Markus 4,35-41