Opptak av talen ved Gudstjenesten i Adventkirken i Tromsø 6. oktober 2012.