Lydopptak av andakt ved årsmøtet for Adventistsamfunnet Nordnorsk distrikt 4. juni 2011.