Opptak av andakten på 1. – 4. klassingenes skolegudstjeneste 5. april 2014.