Opptak av talen/andakten ved gudstjenesten i Adventkirken i Tromsø 9. april 2011. Skolegudstjeneste.