Opptak av talen ved skolegudstjenesten 6. nov. 2010.