Opptak av talen på gudstjenesten i Adventkirken Tromsø 6. desember 2014.