Opptak av talen ved Gudstjenesten i Adventkirken i Tromsø 20. oktober 2012.