Filmopptak av talen ved Gudstjenesten i Adventkirken i Tromsø sabbaten 23. februar 2013. Tekst: Markus 2, 23-3, 6.