Opptak av talen ved skolegudstjenesten 27. nov 2010.