Opptak av talen ved gudstjenesten sabbaten 7. des. 2013.