Opptak av talen 21. mai på gudstjenesten i adventmenigheten i Tromsø.