Opptak av talen 12. februar 2011 (Kanal7-produksjon).