Opptak av talen på gudstjenesten i Adventkirken Tromsø 20. desember 2014.