Opptak av talen 24. mars 2012, som er en andakt i forbindelse med skolegudstjeneste.