Opptak fra gudstjenesten i Adventkirken Tromsø 28. feb. 2015.