Bibeltime for de voksne

Lørdag kl 10.00

Adventkirken mener det er verdifullt at vi alle selv studerer bibelen og gjør oss opp meninger ut i fra dette. Bibelen er  Guds ord til oss og derfor en viktig kilde til velsignelse og en veiledning for livene vi lever som kristne.  Menigheten har avsatt en time før Gudstjenesten til å studere bibelen sammen i grupper. Som hjelp i bibelstudiet utvikles et eget bibelstudiehefte, – «Bibelstudier».

vssBibeltimen ledes av en av menighetens medlemmer eller av pastoren, og det er fritt frem for alle fremmøtte å delta, komme med spørsmål og kommentarer til bibeltekstene som trekkes frem.

Bibelstudieheftet som benyttes har 13 kapitler, en for hver uke et helt kvartal – dvs. tre måneder. Bibelstudieheftet utgis av Syvendedags Adventistsamfunnet på verdensbasis og oversettes til en rekke språk. En vil derfor oppleve at adventkirker over hele verden hver uke fokuserer på de samme bibeltekstene. Av den grunn er det mye tilgjengelig materiell bl.a. på engelsk dersom en vil fordype seg i ukens tema. For å nevne noe finnes egne versjoner «leksehjelp» for den som leder studiet, for studenter, easy reading og også som podcast av lydopptak av ukens kapittel.

Bibeltimen er åpent for alle, og det er frivillig om man vil delta aktivt eller bare være tilstede og høre hva som blir sagt.

Gudstjenesten

Lørdag kl 11.15

Gudstjenesten i Adventkirken kan variere i form fra kirke til kirke og fra gang til gang.

I Adventkirken i Tromsø preges gudstjenesten av at vi har en menigheten med mange barn og mange unge voksne.

gt_barnAdventkirken følger ingen fast liturgi. Gudstjenesten har en relativt fri form, med møteleder som introduserer det som skal skje. Som regel består Gudstjenesten av allsangsstund, opplesning av dagens bibeltekst og felles bønn, før det blir en fortelling for barna og deretter dagens tale.

Adventkirken i Tromsø velger sanger fra et bredt spekter som strekker seg fra de kjente og kjære salmene i «Salmer og Sanger», til nyere lovsanger på norsk og engelsk, og tradisjonelle kristne barnesanger. Alle sangtekstene vises på lerret.