Bibeltime for de voksne

Lørdag kl 10.00

Adventkirken mener det er verdifullt at vi alle selv studerer bibelen og gjør oss opp meninger ut i fra dette. Bibelen er  Guds ord til oss og derfor en viktig kilde til velsignelse og en veiledning for livene vi lever som kristne.  Menigheten har avsatt en time før Gudstjenesten til å studere bibelen sammen i grupper. Som hjelp i bibelstudiet utvikles et eget bibelstudiehefte, – «Bibelstudier«.

vssBibeltimen ledes av en av menighetens medlemmer eller av pastoren, og det er fritt frem for alle fremmøtte å delta, komme med spørsmål og kommentarer til bibeltekstene som trekkes frem.

Bibelstudieheftet som benyttes har 13 kapitler, en for hver uke et helt kvartal – dvs. tre måneder. Bibelstudieheftet utgis av Syvendedags Adventistsamfunnet på verdensbasis og oversettes til en rekke språk. En vil derfor oppleve at adventkirker over hele verden hver uke fokuserer på de samme bibeltekstene. Av den grunn er det mye tilgjengelig materiell bl.a. på engelsk dersom en vil fordype seg i ukens tema. For å nevne noe finnes egne versjoner «leksehjelp» for den som leder studiet, for studenter, easy reading og også som podcast av lydopptak av ukens kapittel.

Bibeltimen er åpent for alle, og det er frivillig om man vil delta aktivt eller bare være tilstede og høre hva som blir sagt.

Bibeltime og aktivitetsgrupper for barna

Lørdag kl 10.00

Adventkirken i Tromsø har et tilbud til barna som vi kan være stolte av. Hver lørdag morgen er det sangstund for barna i kirkens underetasje i ca et kvarters tid før barna deles inn i forskjellige grupper ut fra alder.

bss2De minste (0-3 år) går igjennom en bibelfortelling gjennom sanger, illustrasjoner og lek – oftest med utgangspunkt i materialet «Minsten «. For at barna skal få fullt utbytte av fortellingen repeteres samme fortelling 4-6 uker.

De litt større «Smårollingene» (4-6 år) har en ny bibelfortelling hver uke, ofte med ulike leker, aktiviteter og hobbyverksted som er med å illustrere dagens tema.

”Miniorene” er gruppen fra 7 til 9 år. Denne klassen samles rundt småbord, med en egen lærer som går igjennom dagens fortelling med tilhørende aktiviteter.

«Minsten», «Smårollingene» og «Miniorene» er en del av Grace Link materialet, utviklet av Syvendedags Adventistsamfunnet. Leksene i Grace Link er bygget opp rundt de viktige temaene tilbedelse, tjeneste og kjærlighet til Gud.
For tiden er Juniorklassen (10-13) slått sammen med tenåring/ungdomsklassen. Denne gruppen holder til i ”Tårnet” opp trappa, en etasje over kirkesalen. De studerer egne temaer med utgangspunkt i bibelen.

Gudstjenesten

Lørdag kl 11.15

Gudstjenesten i Adventkirken kan variere i form fra kirke til kirke og fra gang til gang.

I Adventkirken i Tromsø preges gudstjenesten av at vi har en menigheten med mange barn og mange unge voksne.

gt_barnAdventkirken følger ingen fast liturgi. Gudstjenesten har en relativt fri form, med møteleder som introduserer det som skal skje. Som regel består Gudstjenesten av allsangsstund, opplesning av dagens bibeltekst og felles bønn, før det blir en fortelling for barna og deretter dagens tale.

Adventkirken i Tromsø velger sanger fra et bredt spekter som strekker seg fra de kjente og kjære salmene i ”Salmer og Sanger”, til nyere lovsanger på norsk og engelsk, og tradisjonelle kristne barnesanger. Alle sangtekstene vises på lerret.