10:00 Bibeltime. Tema: En av disse minste, tjenende forkynnelse. Lede: Tom Angelsen.
11:15 Gudstjeneste. Tale ved Tom Angelsen.