10:00 Bibeltime. Tema: Familien som bilde på menighet.
11:15 Gudstjeneste. Tema: Stolthet i Kristus. Tale ved Tom Angelsen.