10:00 Bibeltime. Tema: Jesus og Åpenbaringen.
11:15 Gudstjeneste. Tema: Ankerfeste – «Før Abraham var, er jeg.» Tale ved Andrew Campbell.