10:00 Bibeltime. Tema: Familien livet igjennom—Alene.

11:15 Gudstjeneste. Tale ved Kjell Aune.