10:00 Bibeltime. Tema: En av disse minste, tjenende forkynnelse.
11:15 Gudstjeneste. Tale ved. Tom Angelsen.