ekr-bygning-spring-2011-300x176

En av storsatsningene menigheten gjør for barn og unge, er å drive en kristen livssynskole. For vi tror at utdanning er det viktigste fundamentet vi kan gi unge mennesker. Med utdanning mener vi en harmonisk utvikling av fysiske, mentale, sosiale og åndelige evner.

Dyktige lærere gjør sitt ytterste for å gi alle elevene på Ekrehagen skole de beste mulighetene for å utvikle alle disse sidene ved personligheten.

«Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap,» sa den vise kong Salomo for mange hundre år siden. Han hadde et viktig poeng. Uten en forståelse av Guds rolle i tilværelsen, vil vi alltid mangle en avgjørende innfallsvinkel til kunnskap.

Derfor satser vi mye på å gi et utdanningstilbud preget av tydelig tro i kombinasjon med høy faglig kompetanse.

ekrehagenFor oss er det ikke nok å hjelpe elevene til gode karakterer. For oss er karakteren like viktig. Derfor er kristen etikk og moral en integrert del i hele vår undervisning.

«Lær den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.» Salomo.

Skolene er åpne for elever uavhengig av tro og religiøs bakgrunn.

Ekrehagen skole er en kristen 1-10 grunnskole som drives i samarbeid med Adventkirken i Tromsø. Den er opprettet som en livssysnsskole av religiøse/etiske grunner og mottar støtte med hjemmel i Privatskolelovens § 3A. Skolen drives ut fra det religiøse grunnlaget som Adentistsamfunnet representerer, og de utdanningsprinsippene som ligger til grunn for den adventistiske skolefilosofi.

Se skolens nettside for mer informasjon.