Bibelteksten

110 of 11 taler

Her kan du lese månedens bibeltekst.

Bibelteksten – juni/juli 2015

av Pastor

Og han sa til dem: «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!» For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise engang. (Mark 6, 31)B)

Bibelteksten – januar 2015

av Pastor

“Nei, dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne.” […]

Bibelteksten – desember 2014

av Pastor

“For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.” (Jesaja 9, 6)

Bibelteksten – oktober 2014

av Pastor

“Min Gud, vend øret hit og hør! Åpne dine øyne og se våre ruiner og byen som ditt navn er nevnt over. For det er ikke i tillit til våre rettferdige gjerninger at vi kommer fram for ditt ansikt med våre rop om nåde, det er i tillit til din store barmhjertighet.” (Daniel 9, 18)

Bibelteksten – september 2014

av Pastor

“Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett.»” (Matteus 11, 28–30)

Bibelteksten – august 2014

av Pastor

“HERREN velsigne deg og bevare deg! HERREN la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! HERREN løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred!” (4. Mosebok 6, 24–26)

Bibelteksten – juli 2014

av Pastor

“Og han [Jesus] sa til dem: «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!» For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise engang.” (Markus 6, 31)

Bibelteksten – mai 2014

av Pastor

«Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen.” (Galaterne 5, 1)