I dag kom regjeringen med en pressekonferanse om tiltak for å begrense smitte. I tillegg har Adventistkirken sentralt kommet med anbefaling om å avlyse gudstjenester og andre arrangementer frem til etter påske (https://www.adventist.no/…/begrens-spredning-av-koronaviru…/).

I Tromsø menighet ønsker vi å ivareta våre medlemmer og besøkende til kirken. Vi ønsker å begrense risikoen både for at noen av oss blir smittebærere, og for at de av våre medlemmer og besøkende som befinner seg i risikogruppen blir smittet via våre arrangementer.

I lys av dette har menighetsstyret fattet følgende vedtak:

Vedtatt: Som en del av den nasjonale dugnaden for å begrense coronasmitte avlyser Tromsø adventistkirke sabbatsskoler, gudstjenester og andre arrangementer frem til og med 11. april.

Ønsker dere en fin helg.

I Guds kjærlighet,

Marius Jensen