Nyheter fra august 2015

1 Item

Bibelteksten – august 2015

av Pastor

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier HERREN, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. (Jeremia 29, 11))