«Også dere må være tålmodige og gjøre hjertene sterke,
for Herren kom mer snart» (Jak 5,8).