«Det er én som er lovgiver og dommer, han som har makt både til å frelse
og til å ødelegge. Men hvem er du som dømmer din neste?» (Jak 4,12).