«For etter ordene dine skal du kjennes rettferdig, og etter
ordene dine skal du dømmes skyldig» (Matt 12,37).