«For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger» (Jak 2,26).