«Salig er det mennesket som holder ut i fristelser. For når han har stått
sin prøve, skal han få livets seierskrans, som Gud har lovet dem som
elsker ham» (Jak 1,12).