«Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere» (Joh 15,14).