Nyheter fra august 2014

8 Taler

Relation

av Fredrik

26-28. september er årets Relation på Sommerfryd. Relation er et arrangement for tenåringer i alderen 13-16 år med fokus på fritid, Jesus og venner. Påmeldingsfristen er 12. september (bindende). Mer informasjon og påmelding finnes på sabu.no.

Jesu hender og føtter i nær- miljøet

av Fredrik

Adventistsamfunnet Nordnorsk distrikts årlige Leder– og inspirasjonstreff er 5-7. september. Tema: Jesu hender og føtter i nær-miljøet. Årets gjester er: • Birgit Philipsen: Leder for ADRA Norge • Reidar Kvinge: Leder for Adventistsamfunnet i Norge For mer informasjon, klikk på miniatyrbildene nedenfor.

23. august · Lekse 8: Menigheten

av Ukens minnevers

«Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg» (Joh 17,20-21).

Bibelteksten – august 2014

av Pastor

“HERREN velsigne deg og bevare deg! HERREN la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! HERREN løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred!” (4. Mosebok 6, 24–26)