“For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.” (Salmene 36, 10)