«Loven er altså hellig, og budet er hellig, rett og godt» (Rom 7,12).