Hovedtaler blir Derek Morris, forfatter av boken «Den radikale bønnen».

Påmelding til solveig.krusholm@adventist.no, tel. 32 16 16 70 innen 1. august. Egenandelen for bønnesamlingen, kr. 1000 per deltager, betales inn på Adventistsamfunnets konto nr. 3000.30.33100. Påmelding er endelig ved betaling.

Se facebooksiden til Adventistsamfunnet

 

bonnesamling