«For Kristus er lovens ende og mål, så hver den som tror, skal bli rettferdig» (Rom 10,4).